Отглеждане на домати

Отглеждане на домати

Отглеждане на домати

В нашата земеделска фирма отглеждаме основно безколови, дребноплодни домати за преработка, със здрави твърди плодове и отлични вкусови показатели. Използваме семена на водещи световни компании. Плодовете се прибират ръчно и това запазва тяхната цялост и здравина. Отглеждаме и домати „Чери”, които основно използваме за собствена преработка във фабриките на компанията.

За получаване на растения с еднаква височина, здравина и добре развита коренова система, ние сами отглеждаме нашия разсад в нашите оранжерии.

За развитието на домата са необходими светлина, вода и храна. В нашата фирма използваме ,за напояване и торене, капкова система, като чрез нея се подава не само вода, а и всички необходими хранителни елементи за развитието на растението. Използваме само качествени препарати от оторизирани производители и влагаме разрешените за това норми, което води до добри добиви и природосъобразни за консумация и преработка зеленчуци.

Едно от най-важните условия за отглеждането на доматите е човешкия труд и любов, с която се отнасят всички работници и служители във фирмата. В нея работят около 50 работника и 4 агронома, които отговарят за всички необходими операции, а те никак не са малко: разсаждане, окопаване, плевене, поливане, пръскане, торене, бране, сортиране и експедиция.