Отглеждане на пипер

Отглеждане на пипер

Отглеждане на пипер

За отглеждането на пипер изключително важно е закупуването на качествени семена с добра кълняемост и устойчивост. За това ние използваме семена от водещи световни компании. Плодовете на пипера първоначално са зелени и след това променят цвета си в тъмночервено. Имат дебел перикарп 6-9 мм и дължина 16-20 см, притежават и добра трайност при съхранение.

За получаване на растения с еднаква височина, здравина и добре развита коренова система, ние сами отглеждаме нашия разсад в нашите оранжерии. Качественият разсад е 50% успех в бъдещето зеленчукопроизводство, защото благодарение на силния корен растението се храни по-добре, устойчиво е на коренови и почвени болести и неприятели.

За развитието на пипера са необходими светлина, вода и храна. В нашата фирма използваме за напояване и торен капкова система, като чрез нея се подава не само вода, а и всички необходими хранителни елементи за развитието на растението. Използваме само качествени препарати от оторизирани производители и влагаме разрешените за това норми, което води до добри добиви и природосъобразни за консумация и преработка зеленчуци.

Едно от най-важните условия за отглеждането на пипер е човешкия труд и любов, с която се отнасят всички работници и служители във фирмата. В нея работят около 50 работника и 4 агронома, които отговарят за всички необходими операции, а те никак не са малко: разсаждане, окопаване, плевене, поливане, пръскане, торене, бране, сортиране и експедиция.